Kirtan mit H.G. Madhava Prabhu

Kirtan mit H.G. Madhava Prabhu

Am Sonntag, 24. April noch einmal Kirtan mit H.G. Madhava Prabhu ab 20:00 Uhr im Krishna-Tempel Zürich.

Sri Harinama Sankirtana-yajna – ki jaya!